PROFESNÍ ZKOUŠKY

Cena kurzu:

Již od roku 2017 Studio Leny nabízí rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT dle standardů profesní kvalifikace státem garantované Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Podle Živnostenského zákona č. 179/2006 Sb. odstavec G, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), jako autorizovaná osoba s udělenou autorizací pro vykonání závěrečné zkoušky u Ministerstva zdravotnictví.

V těchto oblastech:

  • Kosmetička (NSK: 69-030-M)
  • Manikérka a nehtová designérka (NSK: 69-024-H)
  • Pedikérka a nehtová designérka (NSK: 69-025-H)
  • Vizážistka (NSK: 69-035-M)
  • Tatér (NSK: 69-034-M)
  • Piercér (kód: 69-033-M)
  • Odborník na permanentní make-up (NSK: 69-032-M)
  • Sportovní masáž (kód: 69-037-M)
  • Obsluha solária (kód: 69-031-H)

Absolvováním kurzu získá uchazeč „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“.

Pro získání nejvyššího možného stupně kvalifikace pro vybranou oblast v souladu s legislativou Evropské unie musí uchazeč absolvovat navíc profesní zkoušku, která je součástí kurzu a již je zahrnuta v ceně. Závěrečná zkouška je maturitní úrovně, což výrazně zvyšuje hodnotu uchazeče na pracovním trhu.

Vykonáním profesní zkoušky získá uchazeč „Osvědčení o profesní kvalifikaci“. Osvědčení o získané profesní kvalifikaci je zaručenou známkou kvality absolventů a je platné v celé Evropské unii.

V případě úspěšného vykonání této zkoušky nepotřebujete u většiny kurzů pro vaše podnikání garanta či roční praxi! S touto zkouškou Vám bude vydán Živnostenský list.

U činnosti Tetování, Piercing, Permanentní make-up a Provoz solárií je pro získání živnostenského oprávnění stále podmínkou garant po dobu 12 měsíců !

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT!