Kosmetika - Začněte pracovat jako kosmetička. Náš rekvalifikační kurz vám dopomůže k tomuto vysněnému povolání. V rámci kurzu se naučíte základům kosmetického ošetření. Budete umět stanovit diagnózu dle typu pleti. Vykonat masáž obličeje, krku a dekoltu. Aplikovat kosmetické masky a krémy. Provést úkony jako depilace, úprava obočí, barvení a permanentní prodloužení řas.
Kadeřnictví - Chcete být kadeřnicí, ale chybí vám dostatečná praxe? Navštivte náš rekvalifikační kurz kadeřnictví. Naučíme vás vytvářet působivé dámské účesy i slušivé pánské sestřihy.  Aplikovat trvalou na vlasy, barvit je a melírovat. My z vás dokážeme udělat dokonalého kadeřníka.
Tetování - Staňte se profesionálním tatérem. Využijte rekvalifikační kurzy tetování pro nezdravotnické pracovníky (kosmetičky) i pro zdravotnický personál s celostátní platností od MŠMT. Kurzy jsou vhodné pro zájemce o vzdělání v tomto oboru a pro uchazeče o zaměstnání vedené na Úřadu práce. Získané znalosti můžete okamžitě využít k rozjetí nového podnikání.
Pedikůra - Intenzivní rekvalifikační kurz pedikúry vás naučí, jak profesionálně pečovat o zdraví nohou a provádět modeláž nehtů. Rozšíříte si své poznatky z oblasti ortopedie a dermatologie. Seznámíte se s hygienickými předpisy. Dozvíte se vše potřebné o práci pedikérky.
Manikůra - Naučte se správně provádět manikúru i  modeláž nehtů. Absolvujte rekvalifikační kurz a již za pár dní z vás může být proškolená manikérka. Zkušenosti získané v rámci tohoto kurzu pak zužitkujete při práci v kosmetickém salónu nebo v rámci vlastního podnikání.
Masáže - Chcete se stát masérem? Navštivte rekvalifikační masérské kurzy v celkovém rozsahu 150 hodin. Během kurzu se naučíte provádět masérské a regenerační služby – zejména sportovní a rekondiční masáže. Budete moci vykonávat profesi maséra s působností mimo oblast zdravotnictví.

MasážeMasér/ka pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Cena: 6 500Kč Akční cena !

Původně: 6 800Kč

Termíny kurzů: kurzy probíhají po celý rok, možnost individuální výuky (možno i o víkendech dle domluvy s vyučující)

Vstupní předpoklad: ukončené střední vzdělání

Délka kurzu: 150h.

Akreditace MŠMT: Po skončení kurzu vydáváme osvědčení s celostátní platností akreditované MŠMT

Učební plán masáží: Tento kurz mohou vykonávat maséři mimo oblast zdravotnictví. Učební plán je vyučován formou- teoretickou, praktickou a individuální. Po ukončení kurzu a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky, dostanete osvědčení s celostátní platností akreditované MŠMT.

Masáže - Kontakty:

Brno

Lenka Schön Navrátilová - Tel: 608 069 436

Praha

- Praha 6, Řepy, Vondroušova 1212 - Květa Weitová - tel: 775 696 783

Ostrava

- Moravská Ostrava, 30.dubna 3128/2a - Lenka Baslarová - tel: 603 336 668

Semily

- Jolana Belisová - tel: 606 941 411

Český Brod

- Poříčany, Mírová 46 - Jana Kastnerová - tel: 602 692 044

Základní informace o profesních kvalifikacích

V této sekci naleznete informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Od 1.8.2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Zákon č. 179/2006 Sb. zcela nově pohlíží na jednotlivá povolání (úplné profesní kvalifikace) které dělí na tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace je část úplné profesní kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. 

Všechny kvalifikace budou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací. Národní soustava kvalifikací je databáze všech úplných profesních a profesních kvalifikací. Ke každé profesní kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, osloví autorizovanou osobu Lenka Schön Navrátilová., která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci sportovní masáž a přihlásí se na zkoušku. Pokud splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Nový zákon tedy umožní získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon č. 179/2006 Sb. přispěje k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Cena zkoušky: 1 500Kč

Cena pro naše absolventy: 1 000,-

Proškolovací kurz na lymfatické masáže (Není akreditován!)

Cena: 4 700Kč

Termíny kurzů: kurzy probíhají po celý rok, možnost individuální výuky (možno i o víkendech dle domluvy s vyučující)

Vstupní předpoklad: určeno pro maséry

Délka kurzu: 100h.

Učební plán masáží: Speciální teorie celotělové kosmetické masáže se zaměřením na lymfatické cesty. Účinky a použití lymfatické masáže. Indikace a kontraindikace této masáže. Přednášky z anatomie – uložení a rozdělení lymfatických uzlin, funkce, stavba, poruchy, celulitida, lymfedém, posílení imunitního systému. Životospráva, autogenní trénink, relaxační techniky. Praktická aplikace kosmetické masáže se zaměřením na lymfatické cesty. Tento kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Na základě této zkoušky absolvent obdrží certifikát.

Manuální lymfodrenáž je masážní technika, při níž dochází k aktivaci mízního systému a podpoře toku lymfy. Při aktivování lymfatického systému dochází k odtoku škodlivých a toxických látek z organismu. Manuální lymfodrenáž pomáhá regenerovat organismus. Je vhodná pro masáž otoků způsobených dlouhým stáním nebo sezením (prodavačky, letušky, chirurgové, zdravotní sestry, programátoři apod.). Tato masáž zlepšuje i stav pokožky (dekolt), je to vysoce účinná masáž v boji proti celulitidě. Aplikuje se při pooperačních a poúrazových stavech k zamezení otoků a druhotných komplikací. Absolvent tohoto kurzu může pracovat ve fitcentrech, v masážních a kosmetických salonech.

Proškolení - Kontakty:

Praha

- Praha 6, Řepy, Vondroušova 1212 - Květa Weitová - tel: 775 696 783

Brno

- Tel: 775 659 525